معرفی تصفیه فاضلاب دامپروری

تصفیه فاضلاب دامپروری به چه صورتی انجام می شود؟ در ادامه در نظر داریم به طور کامل اطلاعات ارزشمندی در مورد تصفیه فاضلاب دامپروری در اختیار شما قرار دهیم.
تصفیه فاضلاب توسط روش های مختلفی انجام می شود ولی برای فاضلاب دامپروری باید راهکارهای مطلوب دیگری را مد نظر قرار داد. دامپروری یا به عبارت بهتر پرورش دام گزینه ی مطلوب می باشد که به دلیل مزایایی که فراهم کرده بسیار مورد توجه میباشد، ولی پرورش دام به همین آسانی نیست و مشکلات مختلفی نیز به همراه این اقدام موجود است. در سال های اخیر با پیشرفت تکنولوژی و ابداع محصولات جدید بسیاری خوشبختانه مراحل و روش های تصفیه فاضلاب دامپروری نیز بهبود یافته و به آسانی انجام می باشد. با این حال در همه ی بخش ها امکان دسترسی به این نوع تجهیزات به دلیل هزینه های گزاف فراهم نیست. پسماند ماکیان و البته حیوانات با دلیل داشتن مواد شیمیایی مختلف می تواند در برخی موارد به عنوان کود مورد استفاده قرار گیرد ولی تردیدی نیست که پسماند حاصل عاری از آلاینده نیست و اگر فاضلاب دامپروری به طور دقیق کنترل نشود ممکن است ورود این آلاینده ها به طبیعت به دردسرهای بزرگی منجر گردد. پسماند های دام ها از طریق مدفوع به فاضلاب ها راه پیدا می کنند بنابراین اقدامات تصفیه ی فاضلاب ها باید با در نظر همه ی آلاینده های ممکن انجام شود. خصوصیات پسماند های حاصل نیز با توجه به نوع دام و البته فاکتورهای مختلف می تواند متفاوت باشد و همین امر در برخی از موارد مراحل تصفیه فاضلاب را با چالش جدی تری روبرو ساخته است. سن حیوان، جیره ی غذایی و نوع دام به طور ویژه در نوع آلاینده هایی که در فاضلاب دامپروری یافته می شود تاثیر گذار خواهد بود.

تصفیه فاضلاب دامپروری

روش های تصفیه فاضلاب دامپروری

برای تصفیه فاضلاب دامپروری روش های مختلفی در دست است که تصفیه بیولوژیکی یکی از مهمترین و پرکاربردترین روش ها در نظر گرفته می شود . در این روش برای تصفیه فاضلاب دامپروری هدف اصلی آن است که کود موجود تثبیت گردد و مواد آلی ناخواسته و بو حذف شده و انرژی موجود بازیافت گردد.
تصفیه بی هوازی از دیگر روش های تصفیه فاضلاب دامپروری می باشد که به طور خاص مورد استفاده قرار می گیرد. این روش در اثر عدم حضور اکسیژن اجرا می گردد. زمانی که اکسیژن آزاد در محیط نباشد، میکروارگانیسم های بی هوازی قادر خواهند بود که ترکیبات آلی را به راحتی تجزیه کنند و کارایی آنها را از بین ببرند. توجه به PH و درجه حرارت و البته حضور مواد شمی در حین انجام تصفیه حائز اهمیت است.

پکیج تصفیه فاضلاب پاکان قطره

در مقابل تصفیه بی هوازی روش دیگری برای تصفیه فاضلاب دامپروری موجود است که از آن به عنوان تصفیه ی هوازی یاد می شود. تصفیه ی هوازی همان فرایند بیولوژیکی است که به ما اجازه می دهد تا بتوانیم از فاضلاب دامپروری مواد و عناصر شیمیایی مطلوب را به راحتی جدا سازی کنیم. این فرایند همچنین برای تصفیه فاضلاب خانگی نیز مورد استفاده است.اگر به دنبال نتایج بهتری در این نوع از فرایندهای تصفیه هستیم بید میزان اکسیژن رسانی و مدت زمان مد نظر گرفته شده به طور ویژه بررسی گردد، به عبارت بهتر کیفیت تصفیه فاضلاب دامپروری در این فرایند به این دو پارامتر وابسته است. هر کدام از روش های یاد شده برای تصفیه فاضلاب دامپروری نیازمند تجهیزات خاص می باشد و هزینه ی متفاوتی را برای اجرا درخواست می کند. شرایط موجود به راحتی می تواند مشخص کند که کدام یک از روش های اشاره شده می تواند گزینه ی بهتری باشد. در فرایند تصفیه فاضلاب دامپروری همواره به دنبال روشی هستیم که بازده بالایی داشته و با انرژی کمتری، نتایج بهتری ارائه دهد که پیشنهاد ما استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب است.

فاضلاب دامپروری

 

مراحل تصفیه فاضلاب دامپروری

برای تصفیه فاضلاب دامپروری مراحل خاصی دنبال می شود ولی همانطور که در بخش های قبلی اشاره کرده ایم، این مراحل با توجه به شرایط موجود می تواند متفاوت باشد. به منظور رسیدن به نتایج بهتر معمولا هر دو روش تصفیه فاضلاب دامپروری یاد شده را می توان در نظر گرفت.

از جمله مهمترین مراحل تصفیه فاضلاب دامپروری می توان:

 • آشغالگیر به عبارت دیگر (دستی و مکانیکی)
 • دانه گیر و چربی گیر
 • متعادل ساز
 • ته نشینی اولیه
 • تصفیه بی هوازی
 • تصفیه هوازی
 • ته نشینی ثانویه
 • لاگون زلال ساز
 • راک فیلتر
 • کلرزنی
 • مخزن ذخیره پساب

را نام برد. تعداد واحد های تصفیه می تواند با توجه به پارامترهای مختلف حذف و یا واحد های جدیدی اضافه شود. کیفیت و کمیت فرایند مشخص می کند که در پیش گرفتن چه مراحلی برای ما سودآور خواهد بود یا نه. انتخاب واحد های مطلوب برای تصفیه فاضلاب یکی از مهمترین بخش های اجرای این فرایند است و اگر به درستی شناسایی و ارزیابی صورت نگیرد، ممکن است نتیجه مطلوب ارائه نشود. در انتخاب مسیر تصفیه فاضلاب دامپروری عواملی چون:

 • حجم فاضلاب
 • غلظت هر یک از آلاینده¬ ها از جمله دو شاخص مهم BOD5و COD
 • نسبت BOD 5 به COD
 • راندمان مورد نیاز به منظور تصفیه
 • سهولت راهبری و البته بهره¬ برداری از سیستم
 • نوسانات کیفی و البته کمی در تولید فاضلاب و اجرای این روشهزینه ساخت، البته راهبری و همچنین بهره برداری از سیستم

تاثیر گذار است. یک کارشناس در این زمینه می تواند به راحتی با انجام ارزیابی های مطلوب راهکارهای مناسبی را پیشنهاد دهد.

اهمیت تصفیه فاضلاب دامپروری

به کارگیری فرایند تصفیه فاضلاب با در نظر گرفتن کاهش آب در منابع موجود و به وجود آمدن مشکلات کم آبی می تواند یک راهکار مطلوبی باشد ولی هزینه ی درخواستی زیاد برای این منظور یک سد بزرگ در این مسیر می باشد و شرایط را برای اجرای آن محدود کرده است. برای تصفیه فاضلاب دامپروری باید از نیروهای کاردان و باتجربه در این زمینه بهره مند شویم در غیر این صورت هزینه ی صرف شده به طور کامل به باد خواهد رفت. بعد از تصفیه صورت گرفته در فاضلاب دامپروری می تواند از آن برای آبیاری زمین های کشاورزی استفاده کرد. این امر در پرورش بهینه ی گیاهان نیز می تواند موثر باشد. از سوی دیگر باید واحدهای تصفیه به گونه احداث گردند تا بتوانند املاح مفید در پسماند حیوانات را در طول فرایند تصفیه حفظ کرده و به زمین کشاورزی تحویل دهد.
کارشناسان ما با احداث پکیج های پیش ساخته تصفیه در واحد های بزرگ دامداری می تواند یک چرخه ی دائمی به منظور بهره مندی از مزایای چنین منابعی را به وجود آورند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و بهره مندی از مزایای ایجاد شده می توانید با شماره های موجود با ما در تماس باشید. افراد کاردان در این زمینه می توانند به راحتی با بکارگیری روش های بهینه ، همچنین هزینه درخواستی برای تصفیه را کاهش دهند. این امر در بلند مدت و بکارگیری گسترده می تواند به حفظ ذخایر آبی کشور نیز کمک کند و مشکلات کم آبی را به طور ویژه کاهش دهد.قابل ذکر است که صنعت کشاورزی یکی از صنایع مهمی می باشد که به طور زیاد به آب موجود وابسته است. وجود هرگونه مشکل کم آبی می تواند صنعت کشاوری را با مشکل جدی روبرو سازد. با تشدید یافتن مشکلات کم آبی در سال های آتی شاهد برگزاری چنین اجراهایی به مقدار زیاد خواهیم بود، به همین دلیل کارشناسان به دنبال روش هایی هستند که بتوانند هزینه نهایی را کاهش دهند.

خصوصیات فاضلاب دامپروری

فاضلاب دامپروری املاح و البته مواد شیمیایی مطلوب موجود در کودهای شیمیایی را دارا است، تصفیه فاضلاب دامپروری و استفاده از آن در آبیاری مزارع کشاورزی می تواند یک سود دو جانبه به همراه داشته باشد. البته اگر تصفیه فاضلاب به صورت دقیق و کامل انجام نشود آلاینده ها از طریق محصولات کشاورزی می تواند به رژیم غذای انسان راه یافته و موجب بیماری های مختلفی گردد. با این توصیف مشخص می شود که ترکیبات موجود در فرایند تصفیه فاضلاب به ویژه نوع دامپروری می توانند در دو دسته مطلوب و نامطلوب طبقه بندی کردند که نوع دوم آنها باید با راه چاره های مطلوب در حین تصفیه جدا سازی شده و به منظور حفاظت از محیط زیست به کارگیری راهکارهای مطلوب برطرف گردد. پکینگ مدیا در فرایند تصفیه فاضلاب دامپروری به عنوان یک بستر برای رشد میکروارگانیسم ها می باشد. این واسط جامد به دلیل اینکه از موارد و مصالح مختلفی تشکیل شده است می تواند بیولوژیک رشد چسبیده را مدیریت کند. از این نوع واسط ها می توان هم در فرایندهای تصفیه هوازی و هم غیر هوازی استفاده کرد.

هزینه ی تصفیه فاضلاب دامپروری

هزینه ی تصفیه فاضلاب دامپروری به فاکتور و عوامل مختلفی وابسته است. شرایط موجود می تواند به طور ویژه در قیمت نهایی تصفیه فاضلاب دامپروری تاثیر گذار باشد. قابل ذکر است که اجرای هر کدام از مراحل و واحد های تصفیه هزینه ی خاصی را می طلبد و با توجه به کیفیت و کمیت تصفیه ی انجام شده موظف به اجرای آنها هستیم. در ابتدای کار، کارشناسان با یک بررسی کلی می توانند برآوردی از هزینه های درخواستی را مشخص کنند. پکیج زلال سازی نیز مقوله ای جداگانه ای می باشد که می تواند هزینه ی درخواستی برای تصفیه فاضلاب را به طور قابل ملاحظه ای افزایش دهد. معمولا مقیاس ویژه ای برای میزان زلال سازی مشخص می شود تا با به کارگیری تجهیزات خاص بتوان به نتایج مد نظر رسید. دستگاه زلال ساز لاملا و زلال ساز سوپر لاملا تا کیفیت ویژه ای می توانند تصفیه فاضلاب را عملی سازند. دستگاه پکینگ مدیا نیز جزو پرکاربردترین دستگاه ها در تصفیه فاضلاب می باشد که به منظور رسیدن به کیفیت بهتر و رهایی فاضلاب از آلاینده های خطرناک در نظر گرفته می شود.

بهره مندی از پکیج تصفیه فاضلاب دامپروری به منظور دسترسی به آبیاری مورد نیاز در کشاورزی به دلیل کمبود منابع آب توانسته به یک استراتژی بسیار مطلوب و کارساز تبدیل گردد.این ایده سالیان سال است که در کشورهای پیشرفته ی اروپایی نیز دنبال می شود و اگر به صورت مطلوب انجام شود می تواند بسیار سودمند باشد. گفتنی است که فاضلاب دامپروری به دلیل داشتن موارد موجود در کودهای حیوانی می تواند هزینه ی صرف شده برای تهیه ی این نوع از کودها را نیز به طور قابل ملاحظه کاهش دهد.