پکینگ مدیای فاضلابی

پکینگ مدیا 2

 

یکی از نکات مهم و قابل ملاحظه در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب ، فراهم کردن بستری کناسب جهت رشد باکتری های مورد نیاز جهت تجزیه مواد آلی و سایر آلاینده های موجود در فاضلاب می باشد . هر چه میزان سطح تماس بیشتری در اختیار باکتری قرار می گیرد ، مصرف مواد آلی توسط باکتری و در نتیجه راندمان تصفیه مواد آلی افزایش می یابد .

با توجه به معایبی که فرایند های بیولوژیکی تصفیه ای قدیمی ، مانند فضای مورد نیاز زیاد ، زمان ماند بالا ، تولید لجن مازاد قابل ملاحظه ، عدم تغلیظ مناسب لجن ، حساس بودن در برابر شوک بار آلی و ورود مواد سمی و غیره، و از طرفی با توجه به مزایای فراوانی که فرایند های نوین تلفیقی تصفیه بیولوژیکی فاضلاب ( فرایند های تلفیقی رشد ثابت و چسبیده ) دارند ، در حال حاظر و در مقیاس جهانی ، فرایند های متداول قدیمی تصفیه بیولوژیکی فاضلاب کنار گذاشته شده و بیشتر توجه به سمت فرایند های نوین تصفیه بیولوژیکی فاضلاب معطوف شده است .