تصفیه خانه رواناب های سطحی بیمارستان میلاد تهران

پکیج زلالسازی بیمارستان میلاد

 

 

این تصفیه خانه در جنوب بیمارستان میلاد ، به منظور تصفیه رواناب های سطحی ورودی به بیمارستان احداث گردیده است . در سال 1393 بعد از نصب سوپر لاملا در واحد زلالسازی و بر اساس آزمایشات و پایش انجام شده بر روی کدورت پایین ورودی به تصفیه خانه ، میانگین راندمان حذف کدورت برابر 60% و در شرایط ورود کدورت بالا به تصفیه خانه ، راندمان حذف کدورت به بیش از 90% افزایش یافت .

زلال ساز پیشرفته سوپر لاملا

لاملا
زلال ساز

لاملا- زلال ساز ته نشینی

بخشی ازمزایای  سوپر لاملای تولیدی شرکت پاکان قطره

  1. کاهش 30-40% مصرف از مواد یمیایی مصرفی در تصفیه خانه ها (نظیر کواگولانت ، پلی الکترولیت و پر کلرین)
  2. جلوگیری از خروج فلاکهای شیمیایی و بیولوژیکی از واحد های زلالساز در تصفیه آب و فاضلاب
  3. قابلیت تولید سطح ویژه های متنوع ، متناسب با نیاز هر پروژه
  4. عدم وجود فضای مرده در ابتدا و انتهای تانک ته نشینی
  5.  آماده سازی پساب ها برای استفاده مجدد
  6.  جدا کننده چربی و روغن از آب و فاضلاب
  7. تولید لجن کمتر و تغلیظ شده
  8. و ...