پکینگ مدیا ثابت

در فرآیند رشد چسبیده (attached growth system) با استفاده از بسترهای رشد بیولوژیک سطح تماس افزایش پیدا می کند. در حقیقت شکل هندسی پکینگ مدیا ثابت باعث افزایش نسبت سطح به حجم می شود که این موضوع ،یکی از مزیت های مهم پکینگ مدیا محسوب می شود .مسلما در سطح بیشتر، تکثیر و رشد میکرو ارگانیسم ها و باکتری های تجزیه کننده مواد آلی بیشتر خواهد شد در نتیجه پکینگ مدیا باعث افزایش رشد بیولوژیک و به تبع آن افزایش میزان زیست توده Biomass، به صورت چسبیده یا معلق در سیستم می شوند. پکینگ مدیا ثابت یا بستر ثابت رشد بیولوژیک از مواد اولیه مختلف بویژه انواع پلیمرها ساخته میشوند. در ساختار پکینگ مدیا ثابت مواد نانو جاذب بیولوژیک استفاده میگردد که این تکنولوژی از اختراعات این شرکت بوده و بصورت انحصاری در پکینگ مدیا پاکان قطره یافت می شود پکینگ مدیا می تواند به دو صورت پکینگ مدیای ثابت و پکینگ مدیای شناور (معلق) ساخته شده و مورد استفاده قرار گیرند.

پکینگ مدیا ثابت

پکینگ مدیا ثابت یا بستر ثابت رشد بیولوژیک بستری است برای افزایش سطح تماس جهت تکثیر و رشد میکرو ارگانیسم ها و باکتری های تجزیه کننده مواد آلی که از مواد اولیه مختلف بویژه انواع پلیمرهای ساخته میشود که جهت افزایش رشد بیولوژیک در آنها از مواد نانو جاذب بیولوژیک استفاده میگردد که این تکنولوژی از اختراعات این شرکت بوده و فقط در پکینگ مدیا پاکان قطره یافت میشود .

پکینگ مدیا ثابت

کاربردهای پکینگ مدیا ثابت

در اغلب فرایندهای نوین و تلفیقی تصفیه بیولوژیکی فاضلاب، مانند AF ,UAFB , UPAGR, IFAS و کاربرد گسترده در سایر فرایندهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی.

رشد و تشکیل سریع بیوفیلم بر روی سطح مدیا:
به واسطه استفاده از مواد جاذب بیولوژیک در فرایند تولیدی مدیا

گستره وسیع سطح ویژه:
قابلیت تولید پکینگ مدیا در سطح ویژه 500-50 مترمربع بر مترمکعب. براساس مراجع معتبر و همچنین تجارب موفق شرکت در پروژه های مختلف، سطح ویژه 240-150 مترمربع بر مترمکعب بعنوان سطح ویژه ایده آل و مناسب در مدیاهای ثابت در نظر گرفته می شود.

نیتریفیکاسیون پیشرفته(Enhanced Nitrification):
بیومس موجود در سطح مدیا منجر به افزایش زمان ماند سلولی(SRT) گردیده، که در مقایسه با سیستم های ساده با رشد معلق منجر به افزایش نرخ نیتریفیکاسیون می گردد.

مقاوم در برابر شوک ناشی از بار آلی و مواد سمی:
به دلیل ثابت بودن بیوفیلم برروی سطح مدیا.

مزایای پکینگ مدیا ثابت پاکان قطره:

 1. سطح ویژه واقعی و متناسب با کاربری های مختلف
 2. قابلیت ارتقای ظرفیت با افزایش ارتفاع مدیا
 3. خاصیت خودشستشویی بالا و حداقل گرفتگی
 4. مقاوم در برابر ترکیبات خورنده شیمیایی
 5. تبادل مناسب هوا در فرایندهای هوازی
 6. سهولت نصب و چیدمان پکینگ
 7. توزیع حداکثری جریان
 8. توجیح اقتصادی.
پکینگ مدیای ثابت

برخی پروژه های پکینگ مدیای ثابت:

 1. تصفیه فاضلاب کارخانه لبنیات حمیل تویسرکان- سال ۱۳۹۲
 2. تصفیه فاضلاب کارخانه ذائقه لبنیات نهاوند- سال ۱۳۹۲
 3. تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان عرفان- سال ۱۳۹۲
 4. تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان مادران- سال ۱۳۹۲
 5. تصفیه فاضلاب  فراورده های گوشتی مرغ سحر- سال ۱۳۹۲
 6. تصفیه خانه فاضلاب صنعتی صنایع غذایی صالحی- سال ۱۳۹۲
 7. تصفیه خانه فاضلاب صنایع غذایی نور- سال 1391
 8. تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان آریا- سال ۱۳۹۰
 9. تصفیه فاضلاب کارخانه لبنیات  سرایان- سال ۱۳۹۰
 10. تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی نوآوران- سال ۱۳۸۸
 11. تصفیه خانه فاضلاب منطقه آزاد تجاری بندرانزلی-۱۳۸۷
 12. تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی مشکین شهر- سال ۱۳۸۸
 13. تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی زاهدان- سال ۱۳۸۸
 14. تصفیه فاضلاب و شیرابه کارخانه کمپوست گرگان- سال ۱۳۸۸
 15. تصفیه خانه فاضلاب کشتارگاه پاک- سال ۱۳۸۸.
  و…