پکینگ مدیا
پکینگ مدیا ثابت
پکینگ مدیا اسپلش

بستر ثابت رشد بیولوژیک ( پکینگ مدیا )

پکینگ مدیا ثابت

بسترهای هستند برای افزایش سطح تماس جهت تکثیر و رشد میکرو ارگانیسم ها و باکتری های تجزیه کننده مواد آلی که از مواد اولیه مختلف بویژه انواع پلیمرهای ساخته میشود که جهت افزایش رشد بیولوژیک در آنها از مواد نانو جاذب بیولوژیک استفاده میگردد که این تکنولوژی از اختراعات این شرکت بوده و فقط در پکینگ مدیا پاکان قطره یافت میشود .

کاربرد

در اغلب فرایندهای نوین و تلفیقی تصفیه بیولوژیکی فاضلاب، مانند AF ,UAFB , UPAGR, IFAS و کاربرد گسترده در سایر فرایندهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی.

مزایا و ویژگی های مدیای ثابت شرکت مهندسی نوآوران پاکان قطره:
سطح ویژه واقعی و متناسب با کاربری های مختلف.
قابلیت ارتقای ظرفیت با افزایش ارتفاع مدیا.
خاصیت خودشستشویی بالا و حداقل گرفتگی.
مقاوم در برابر ترکیبات خورنده شیمیایی.
تبادل مناسب هوا در فرایندهای هوازی.
سهولت نصب و چیدمان پکینگ.
توزیع حداکثری جریان.
توجیح اقتصادی.

رشد و تشکیل سریع بیوفیلم بر روی سطح مدیا
به واسطه استفاده از مواد جاذب بیولوژیک در فرایند تولیدی مدیا

گستره وسیع سطح ویژه
قابلیت تولید پکینگ مدیا در سطح ویژه 500-50 مترمربع بر مترمکعب. براساس مراجع معتبر و همچنین تجارب موفق شرکت در پروژه های مختلف، سطح ویژه 240-150 مترمربع بر مترمکعب بعنوان سطح ویژه ایده آل و مناسب در مدیاهای ثابت در نظر گرفته می شود.

نیتریفیکاسیون پیشرفته(Enhanced Nitrification)
بیومس موجود در سطح مدیا منجر به افزایش زمان ماند سلولی(SRT) گردیده، که در مقایسه با سیستم های ساده با رشد معلق منجر به افزایش نرخ نیتریفیکاسیون می گردد.

مقاوم در برابر شوک ناشی از بار آلی و مواد سمی
به دلیل ثابت بودن بیوفیلم برروی سطح مدیا.

برخی از پروژه های انجام شده به شرح زیر می باشد:

تصفیه فاضلاب کارخانه لبنیات حمیل تویسرکان- سال ۱۳۹۲
تصفیه فاضلاب کارخانه ذائقه لبنیات نهاوند- سال ۱۳۹۲
تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان عرفان- سال ۱۳۹۲
تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان مادران- سال ۱۳۹۲
تصفیه فاضلاب  فراورده های گوشتی مرغ سحر- سال ۱۳۹۲
تصفیه خانه فاضلاب صنعتی صنایع غذایی صالحی- سال ۱۳۹۲
تصفیه خانه فاضلاب صنایع غذایی نور- سال 1391
تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان آریا- سال ۱۳۹۰
تصفیه فاضلاب کارخانه لبنیات  سرایان- سال ۱۳۹۰
تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی نوآوران- سال ۱۳۸۸
تصفیه خانه فاضلاب منطقه آزاد تجاری بندرانزلی-۱۳۸۷
تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی مشکین شهر- سال ۱۳۸۸
تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی زاهدان- سال ۱۳۸۸
تصفیه فاضلاب و شیرابه کارخانه کمپوست گرگان- سال ۱۳۸۸
تصفیه خانه فاضلاب کشتارگاه پاک- سال ۱۳۸۸.
 و...