پکیج گند زدایی

  کلریناتور قطره ای

 

 

قابل استفاده در : 

1- تصفیه خانه های فاضلاب 

2- چاه های دستی 

3- مخازن زمینی 

4- چشمه ها 

5- قناتها 

6- برکه ها 

7- خطوط لوله تحت فشار 

8- نقاط مکش یا کم فشار در شبکه های لوله کشی 

9- سایر موارد متناسب 

 

مزایای سیستم : 

1- بی نیاز از برق

2- دفت بیسیار بالا 

3- دامنه وسیع تییرات دبی 

(0-100 لیتر در ساعت محلول)

4- تزریق ثابت در واحد زمان 

5- سهولت بهره برداری 

6- نگهداری آسان 

7- بدون نیاز به تعویض قطعات 

8- ارزانی قیمت و صرفه اقتصادی 

9- سهولت نصب و راه اندازی