پکیج گند زدایی

پکیج گند زدایی کلریناتور قطره ای

 

کلریناتور قطره ای

 

کلریناتور قطره ای قابل استفاده در : 

1- تصفیه خانه های فاضلاب

2- چاه های دستی

3- مخازن زمینی

4- چشمه ها

5- قناتها

6- برکه ها

7- خطوط لوله تحت فشار

8- نقاط مکش یا کم فشار در شبکه های لوله کشی

9- سایر موارد متناسب

 

مزایای سیستم کلریناتور قطره ای : 

1- بی نیاز از برق

2- دفت بیسیار بالا

3- دامنه وسیع تییرات دبی

(0-100 لیتر در ساعت محلول)

4- تزریق ثابت در واحد زمان

5- سهولت بهره برداری

6- نگهداری آسان

7- بدون نیاز به تعویض قطعات

8- ارزانی قیمت و صرفه اقتصادی

9- سهولت نصب و راه اندازی