پکیج پیشرفته چربی گیر (CPI)/ چربی گیر CPI

پکیج پیشرفته چربی گیر

چربی گیر برای جداسازی ذرات کوچک وسبک نفت و روغن از آب طراحی شده است.ظرفیت این دستگاه از ۱ تا ۶۵۰ متر مکعب در ساعت است.این دستگاه به گونه ای طرای شده اند که بهینه ترین شرایط برای جداسازی ذرات روغن را تامین کنند.صفحات لاملای نصب شده در دستگاه موثر بسیار بالایی را بوجود می آورند.سطح مفید جداسازی می تواند تا ۵۰ برابر مساحت دستگاه باشد.

پکیج پیشرفته چربی گیر

ذرات روغن جداشده توسط لوله ی مخصوص جدا شده و به صورت ثقلی یا با پمپ به خارج از سیستم منتقل میشود.

مزایا پکیج پیشرفته چربی گیر CPI:

سطح مفید زیاد

نگه داری اندک و راهبری بسیار آسان

نداشتن هیچ قطعه ی متحرک و مصرف بسیار اندک انرژی

ساخت تمام قطعات از استینلس استیل

ظرفیت : ۱-۶۵۰ مترمکعب

قابل نصب در تانک های بتنی