بیوفیلتر

موفق ترین تکنولوژی تصفیه پساب در دنیا
راکتور بیولوژیکی تصفیه پساب با بستر متحرک
حذف ازت آمونیاکی با بیوفیلتر
تصفیه پساب شیلات و آبزیان

پکیج زلال سازی آب های گل آلود

گاز زدائی از آب های زیر زمینی 

ارزان ترین روش حذف کدورت 

پیش تصفیه آبهای سطحی