لاملا- زلال ساز ته نشینی زلال ساز پیشرفته سوپر لاملا با ثبت اختراع شرکت مهندسی نوآوران پاکان قطره 

لاملا ته نشینی
زلال ساز لاملا

تصفیه خانه

بابا شیخ علی اصفهان

یکی از بزرگترین تصفیه خانه های آب کشور بوده ، که علاوه بر اصفهان ، تامیین آب شرب ۴۰ شهر و بیش از ۴۰۰ روستا را نیز انجام می دهد . در سال ۱۳۸۶ طرح مهندسی مجدد واحد ته نشینی ثانویه این تصفیه خانه انجام و نسل اول لاملای مواج شرکت مهندسی نوآوران پاکان قطره درون حوضچه های زلالساز این تصفیه خانه نصب گردید . براساس آزمایشات انجام شده ، میانگین راندمان حذف کدورات بعد از نصب سوپر لاملا به بیش از ۶۰ % رسید 

تصفیه خانه

 پارس آباد مغان

این تصفیه خانه با ظرفیت ۶۰۰ لیتر بر ثانیه در شهر پارس آباد مغان احداث گردیده است . در سال ۱۳۹۰ پروژه ارتقا ظرفیت و راندمان حذف کدورات آب خام ورودی به این تصفیه خانه توسط شرکت مهندسی نوآوران پاکان قطره ، با نصب سوپر لاملا در تانک ته نشینی مستطیلی این تصفیه خانه انجام شد . میانگین راندمان حجم کدورات بعد از نصب سوپر لاملا درون تانک ته نشینی به بیش از ۸۵ % افزایش یافت 

تصفیه خانه 

بیمارستان میلاد تهران

این تصفیه خانه در جنوب بیمارستان میلاد ، به منظور تصفیه رواناب های سطحی ورودی به بیمارستان احداث گردیده است . در سال ۱۳۹۳ بعد از نصب سوپر لاملا در واحد زلالسازی و بر اساس آزمایشات و پایش انجام شده بر روی کدورت پایین ورودی به تصفیه خانه ، میانگین راندمان حذف کدورت برابر ۶۰% و در شرایط ورود کدورت بالا به تصفیه خانه ، راندمان حذف کدورت به بیش از ۹۰% افزایش یافت .

لاملا- زلال ساز ته نشینی

زلال ساز پیشرفته سوپر لاملا

وسایل ایجاد کننده جریان آرام(صفحات لاملا) به منظور کاهش فاصله ته نشینی ذره، فرایند زلال سازی باید از فرایند خروج لجن و اثر جریان سطحی جدا گردد. یکی از روش ها برای این منظور قرار دادن صفحات موازی یا لوله ای درون حوضچه ته نشینی بوده، که منجر به کاهش فاصله ته نشینی ذرات می گردد. این سیستم از افزودن مواد شیمیایی پس از لخته سازی سه مرحله ای و یک زلال ساز صفحه ای لاملا بهره می برد. این وسایل مجموعه ای از لوله ها( ته نشین ساز های لوله ای) و صفحات مربعی شکل( ته نشین ساز های صفحه ای) هستند که با زاویه ی 45 تا 60 درجه نسبت به افق درون حوضچه نصب می شوند. این صفحات را در نزدیکی خروجی حوضچه نصب کرده و به گونه ای قرار می دهند که آب از داخل صفحات عبور کند. زمان ماند در این واحد ها بطور معمول 15 تا 30 دقیقه می باشد. در واحد زلالساز لاملا فولكهاي ته نشين شده در پائين حوض تغليظ شده و تا حد بسيار زيادي تغليظ مي‌گردد. زلال سازهای لاملا بر اساس حداکثر سازی راندمان و حداقل سازی فضای مورد نیاز ساخته می شوند. کاربرد لاملا در تصفیه آب و فاضلاب شهری: ⦁ پیش تصفیه آب ⦁ تصفیه آب مورد نیاز برای شستشوی معکوس ⦁ ته نشین سازی ثانویه و مقدماتی ⦁ تغلیظ لجن انواع لاملا و مقایسه آنها با یکدیگر بطور کلی دو نوع لاملا در مقیاس جهانی وجود دارد که عبارتند از: ⦁ لاملای صفحه ای (Lamella plate) ⦁ لاملای لانه زنبوری (Honeycomb lamella) دلایل فنی و اقتصادی زیادی در ارتباط با برتری لاملای لانه زنبوری نسبت به لاملای صفحه ای وجود دارد، که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می گردد. ⦁ بار سطحی هرچه میزان بار سطحی بالاتر باشد، ذره مسیر ته نشینی را در زمان کمتری طی کرده و در زمان کمتری ته نشین می گردد. بنابراین هرچه بار سطحی بالاتر باشد، راندمان حذف نیز افزایش می یابد. مزیت اصلی سوپرلاملای لانه زنبوری نسبت به لاملای صفحه ای، گستره بالای بار سطحی آن می باشد. بار سطحی معمول در لاملای صفحه ای در گستره m3/m2.h 2/3-2 می باشد. درحالیکه بار سطحی در صفحات سوپرلاملای لانه زنبوری در گستره m3/m2.h 5/6-6/2 می باشد. همانطور که مشاهده می شود، بار سطحی در سوپرلاملای لانه زنبوری تقریباً 2 برابر بیشتر از لاملای صفحه ای می باشد. هرچه گستره بار سطحی بیشتر باشد، راندمان حذف کدورت در این نوع از زلالسازها افزایش می یابد. ⦁ راندمان حذف پارامتر بسیار مهم در بهره برداری از واحدهای ته نشینی، بحث راندمان حذف کدورت این واحدها می باشد. راندمان حذف در لاملای صفحه ای بطور معمول 70-50% می باشد. درحالیکه راندمان حذف در سوپرلاملای لانه زنبوری 90-85% می باشد. بنابراین ملاحظه می گردد که راندمان حذف در حالت حداقل سوپرلاملای لانه زنبوری از حالت حداکثر لاملای صفحه ای نیز بیشتر می باشد. ⦁ سرعت افقی متوسط(m/min) یکی دیگر از پارامترهای مهم در ارتباط با تعیین عملکرد تانک ته نشینی در ارتباط با حذف ذرات ، سرعت افقی ذره و سرعت عمودی آن است. هرقدر سرعت افقی یک ذره در طول حرکت درون تانک ته نشینی کمتر و در مقابل سرعت ته نشینی بیشتر باشد، ذره زودتر ته نشین شده و از تانک خارج نمی گردد. سرعت افقی متوسط در لاملای صفحه ای 1/1-3/0 و برای سوپرلاملای لانه زنبوری برابر با 13/0-05/0 متر بر دقیقه می باشد. ⦁ امکان فرار فلاک بیولوژیک همواره درون تانک ته نشینی معمولی و به دلایل گوناگون مانند طراحی نامناسب، تغییرات در رژیم جریان، وقوع پدیده اتصال کوتاه و...، بخشی از فلاک ها که سبک تر از مابقی هستند، در زمان معمول، ته نشین نشده و از تانک خارج و به واحد بعدی که فیلتراسیون است منتقل و بار ورودی به این واحد افزایش می یابد. در اصطلاح تخصصی آب و فاضلاب به وقوع این پدیده "فرار فلاک" گفته می شود. به دلیل بار سطحی بالای سوپرلاملا و همچنین طراحی کنگره ای این صفحات، فلاک ها درون این صفحات به دام افتاده و از تانک خارج نمی شوند. درحالیکه در لاملای صفحه ای ما همواره شاهد فرار بخشی از فلاک های بیولوژیکی از تانک ته نشینی هستیم. سایر برتری های سوپرلاملای لانه زنبوری نسبت به لاملای صفحه ای عبارتند از: ⦁ سرعت ته نشینی بالاتر ذرات. ⦁ تامین بیش از 10 متر مربع مساحت ته نشینی به ازای هر مترمربع از مساحت سطح. ⦁ نرخ بارگذاری سطحی بالا. ⦁ گرفتگی بسیار کمتر. ⦁ راندمان بسیار بالا در حذف کدورت( در صورت بهره برداری مناسب تا بیش از 90%). ⦁ کنترل راحت تر جریان. ⦁ رفتار هیدرولیکی مناسب تر. ⦁ کنترل بهینه جریان و طراحی هیدرولیکی مناسب باعث توزیع مساوی جریان بالای صفحات لاملا شده و این امر موجب بهبودی راندمان جداسازی می گردد. ⦁ هزینه های کمتر نگهداری و بهره برداری. شرکت های تولید کننده لاملا در مقیاس جهانی سابقه تولید و استفاده از لاملا مربوط به اواخر دهه 90 میلادی است. راندمان بالا و کیفیت این محصول باعث شده است که بیش از سه دهه بطور گسترده در تصفیه خانه های آب و فاضلاب مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد. در ادامه به چند شرکت که در زمینه تولید لاملا در مقیاس جهانی فعالیت دارند اشاره می گردد.

ثبت اختراع
فروش زلالساز
صفحات لاملا