تصفیه خانه پارس آباد مغان

تصفیه خانه پارس آباد مغان

       این تصفیه خانه با ظرفیت ۶۰۰ لیتر بر ثانیه در شهر پارس آباد مغان احداث گردیده است . در سال ۱۳۹۰ پروژه ارتقا ظرفیت و راندمان حذف کدورت آب خام ورودی به این تصفیه خانه توسط شرکت مهندسی نوآوران پاکان قطره ، با نصب سوپر لاملا در تانک ته نشینی مستطیلی این تصفیه خانه انجام شد . میانگین راندمان حذف کدورت بعد از نصب سوپر لاملا درون تانک ته نشینی به بیش از ۹۵ % افزایش یافت.

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.