فعالیت شرکت پاکان قطره در تصفیه خانه بابا شیخ علی اصفهان شامل:

  • ارتقاء راندمان زلالسازی آب در کلاریفایرهای تصفیه خانه بوسیله نصب سوپر لاملا

 

نصب زلالساز لاملا در تصفیه خانه بابا شیخ علی اصفهان:

یکی از بزرگترین تصفیه خانه های آب کشور بوده ، که علاوه بر اصفهان ، تامیین آب شرب ۴۰ شهر و بیش از ۴۰۰ روستا را نیز انجام می دهد . در سال ۱۳۸۶ طرح مهندسی مجدد واحد ته نشینی ثانویه این تصفیه خانه انجام و نسل اول لاملای مواج شرکت مهندسی نوآوران پاکان قطره درون حوضچه های زلالساز این تصفیه خانه نصب گردید.  براساس آزمایشات انجام شده ، میانگین راندمان حذف کدورت بعد از نصب سوپر لاملا به بیش از ۶۰ % رسید.

تصفیه فاضلاب