بیوفیلتر

بیوفیلتر

بیوفیلتر موفق ترین تکنولوژی تصفیه پساب در دنیا
راکتور بیولوژیکی تصفیه پساب با بستر متحرک
حذف ازت آمونیاکی با بیوفیلتر
تصفیه پساب شیلات و آبزیان

پکیج زلالسازی آب های گل آلود

مزایا بیوفیلتر:

گاز زدائی از آب های زیر زمینی

ارزان ترین روش حذف کدورت

پیش تصفیه آبهای سطحی