تصفیه فاضلاب بیمارستان فرمانیه

 

بيمارستان فرمانيه در سال 1389 فعاليت خود را آغاز كرد.در طول اين مدت همكاران خوب وپرتلاش بيمارستان پيوسته براي رسيدن به اهداف عالي مجموعه درماني خود،  همت فراواني داشته اند.

بیمارستان فرمانیه