بطری کلر مادر 

علی رغم پیشرفتهای روز افزون بشر و پیدایش روشها و ابزارهای مختلف در صنعت تصفیه آب ، هنوز کلر زنی یکی از بهترین ، مطمئن ترین و آسانترین روشهای ضدعفونی کردن آب در جهان به شمار می رود.

جنس درجه یک پلی اتیلنی.
رنگ تیره و مقاوم در برابر نفوذ اشعه خورشید.
حجم مناسب با مصرف یکماهه هر خانوار.
قطره چکانی بودن و دقت در مقدار مصرف.
مقاوم در برابر خوردگی و تخریب .
دستورالعمل برجسته و حک شده بر روی بطری.

موارد استفاده 

ضدعفونی آب شرب خانوارهای روستایی بویژه روستاهای فاقد شبکه لوله کشی بهداشتی.
ضدعفونی آب شرب در شرایط آلودگی شبکه آبرسانی.
ضدعفونی آب شرب در شرایط فصلی خاص (تابستان) و بروز اپیدمیهای ناشی از آلودگی آب.
ضدعفونی آب در شرایط اضطراری و بروز بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله و...
ضدعفونی آب شرب در مواقع سفر ، ماموریتها و اردوها و...

بطری کلر مادر 

 

موارد استفاده 

ضدعفونی آب شرب خانوارهای روستایی بویژه روستاهای فاقد شبکه لوله کشی بهداشتی.
ضدعفونی آب شرب در شرایط آلودگی شبکه آبرسانی.
ضدعفونی آب شرب در شرایط فصلی خاص (تابستان) و بروز اپیدمیهای ناشی از آلودگی آب.
ضدعفونی آب در شرایط اضطراری و بروز بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله و...
ضدعفونی آب شرب در مواقع سفر ، ماموریتها و اردوها و...