پکیج پیشرفته زلالسازی آب و پسآب

کاربرد:

 • زلالسازی انواع آب­ها با درجه کدورت متفاوت.
 • پیش تصفیه برای سیستمهای اسمز معکوس (RO).
 • پیش تصفیه برای آبهای با TSS بالا.
 • پیش تصفیه در شرایط اضطراری.
 • پیش تصفیه در مزارع پرورش ماهی.
 • زلالسازی و حذف مواد معلق خروجی از تصفیه خانه های فاضلاب.
 • ارتقاء راندمان و ظرفیت تصفیه خانه های آب و فاضلاب.

مزایای پکیج های پیشرفته زلالسازی شرکت مهندسی پاکان قطره:

راندمان بالای حذف (کاهش 95-70% کدورت آب ورودی).

 1. بار سطحی 4-2 برابر بیشتر از زلالسازهای معمول.
 2. نیاز به حداقل فضا.
 3. قابلیت ساخت در احجام و ابعاد مختلف با توجه به نیاز هر پروژه.
 4. مقاومت بسیار بالا در برابر عوامل خورنده شیمیایی و عوامل ساینده فیزیکی.
 5. مناسب برای انواع پروژه های کوچک آبرسانی.
 6. افزایش دوره کارکرد فیلترشنی با کاهش تعداد دفعات شستشوی معکوس دراین واحدها.
 7. کاهش هزینه های مربوط به بهره برداری ونگهداری فیلترهای شنی.
 8. کاهش هزینه های مربوط به بهره برداری و نگهداری سیستم آب شیرین کن و افزایش طول عمر آنها.
 9. خاصیت تخلیه و خودشستشویی ایده آل و عدم نیاز به شستشوهای روزانه.
 10. کاهش میزان مصرف مواد شیمیایی.
 11. کاهش میزان مصرف مواد ضد عفونی کننده.
 12. تولید لجن کمتر و تغلیظ شده.
 13. سهولت جابجایی و حمل و نقل.
 14. سهولت در نصب و راه اندازی.
 15. سهولت در بهره برداری و نگهداری.
 16. قیمت مناسب و توجیه اقتصادی.